Scroll en ontdek De Staat van Eindhoven

De ambitie van Eindhoven om een smart city in een participatiesamenleving te zijn is tegelijkertijd voedingsbodem voor conflict en de discussie over welke waarden nu en in de toekomst van belang zijn. Het Nieuwe Instituut faciliteert een zoektocht naar deze nieuwe waarden en stelt de in wezen eenvoudige, maar in uitwerking complexe basisvraag: waarom, hoe en met wie gaat de burger van Eindhoven bijdragen aan de slimme stad? Juist een stad als Eindhoven, waar technologie zo’n belangrijke rol speelt, heeft de mogelijkheden om de betekenis van een smart city in de breedste zin van het woord, met haar burgers, bedrijfsleven en kennisinstellingen, te (her)definiëren en nieuwe waarden toe te kennen aan het begrip smart. In deze blog verschijnen regelmatige berichten over de voortgang van het programma.

Hieronder staan enkele uitgelichte items van het webmagazine over De Staat van Eindhoven. Kijk op Blogposts voor het laatste nieuws en essays, lees meer over de achtergrond van het programma of bekijk de mapping, in de agenda staan de komende activiteiten en in het archief verslagen van activiteiten die plaats hebben gevonden.

Embassy of Data

De Embassy of Data, een meerdaags programma tijdens het World Design Event in Eindhoven, wil meer bewustzijn creëren van de mogelijkheden en kansen van data, maar ook van de bedreigingen én tekortkomingen. In een tentoonstelling en een uiteenlopend programma van laagdrempelige hoorcolleges, een serious game en een internationale conferentie, worden bezoekers geconfronteerd met vraagstukken rondom data en de – vaak onzichtbare – impact van data op ons dagelijks leven. De Embassy of Data betekent de afronding van het driejarig programma De Staat van Eindhoven.

Verslag DATAwoestijnen

Op de site van de DATAstudio is een verslag te lezen van de ontwerpsessie DATAwoestijnen tijdens de Dutch Design Week 2016. Ambtenaren, ontwerpers, dataspecialisten en ‘gewone’ burgers gingen tijdens deze bijeenkomst op zoek naar mogelijkheden om onderwerpen zonder data alsnog zichtbaar te maken op de digitale kaart. 

 

DATA voor dummies

Dat er allerlei gegevens over ons gewone burgers wordt verzameld, dat is een feit. En die ‘slimme stad’, wat is dat eigenlijk? In de lezing DATA voor Dummies legt Tsjalling Swierstra, hoogleraar Techniekfilosofie, uit hoe het zit. 

 

DATAstudio

De DATAstudio is een programma binnen de Staat van Eindhoven waarin beschikbare data en technologische mogelijkheden gecombineerd worden met de realiteit van de straat en de behoeften van de bewoners. Wat kan de ‘slimme stad’ betekenen voor het samenleven in een wijk? En (hoe) kan technologie helpen burgerparticipatie te bevorderen?

Essay: Op een slimme manier slim zijn

Tsjalling Swierstra

Slimme technologie introduceren op buurtniveau lijkt een beetje op het aangaan van een huwelijk: je moet er van tevoren goed over nadenken, want je gaat de relatie aan voor langere tijd. Aldus Tsjalling Swierstra, hoogleraar Techniekfilosofie (Universiteit Maastricht), die in dit essay enkele problemen omschrijft om rekening mee te houden bij het ontwerpen van nieuwe ‘socio-technische systemen’.

Essay: Participatie in de slimme stad

Evelien Tonkens

De combinatie van slimme technologie en participatie klinkt veelbelovend, maar de realiteit is weerbarstiger. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector en lid van de klankbordgroep voor De Staat van Eindhoven, legt in dit essay uit waarom. 

De Staat van Eindhoven
Linda Vlassenrood

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Partnerprojecten en het dossier Onderzoek.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan een meerjarig cultuurprogramma voor de periode 2015-2017 over de veranderende verhouding tussen overheid en burger.