Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De DATAstudio is een programma binnen de Staat van Eindhoven waarin beschikbare data en technologische mogelijkheden gecombineerd worden met de realiteit van de straat en de behoeften van de bewoners. Wat kan de ‘slimme stad’ betekenen voor het samenleven in een wijk? En (hoe) kan technologie helpen burgerparticipatie te bevorderen?

De DATAstudio werkt in de Eindhovense volkswijken Woenselse Heide en De Tempel. Een oldtimerbus doet tijdens de activiteiten dienst als herkenbare ontmoetingsplek, interviewruimte of kantoor. De DATAstudio omvat een (groeiend) aantal ‘eigen’ projecten en een aantal samenwerkingsprojecten. Altijd staat het gesprek centraal: over ervaringen en wensen en hoe deze zich al dan niet verhouden tot de beschikbare data.

De DATAstudio nodigt uit, spoort aan, bevraagt, onderzoekt en brengt bestaande initiatieven samen. In de DATAstudio werken bewoners, experts, gemeenteambtenaren, studenten, medewerkers van woningbouwcorporaties en welzijnsorganisaties en andere geïnteresseerden samen.

Activiteiten DATAstudio

De DATAstudio zit volop in de programmavoorbereidingen. Een samenwerkingsproject met de TU Eindhoven heeft al plaatsgevonden, de resultaten zijn 23 juni gepresenteerd. Ook haakt de DATAstudio aan bij bestaande programmalijnen van de gemeente Eindhoven. Andere projecten starten vanaf juli 2016. Voor de zomer en het najaar zijn diverse programma’s in ontwikkeling. Enkele daarvan zijn:

Verhalen ophalen

Wie zijn de mensen en wat zijn de verhalen achter de data? Deze zomer staat de bus steeds enkele dagen in de buurten van waaruit speciale reporters bewoners interviewen. Deze datareporters zijn bewoners van Eindhoven, studenten, professionals en andere geïnteresseerden, en worden vooraf getraind door Kennisland.

 

In de interviews, afgenomen in juli, staan de onderwerpen ‘technologie’ en ‘burgerparticipatie’ centraal. De verzamelde verhalen en foto’s worden op de site van de DATAstudio gepubliceerd en vormen zo een verhalenbank. De inhoud wordt vergeleken met bekende gegevens van de wijken. De datareporters presenteren de verhalen en resultaten tijdens een terugkomdag in september. Aandachtspunten en problemen worden direct onder de aandacht gebracht van organisaties zoals woningcorporaties en de gemeente voor vervolgstappen.

11 t/m 16 juli 2016

Data voor Dummies

Tsjalling Swierstra, hoogleraar Techniekfilosofie, geeft een openbare en laagdrempelige collegereeks voor iedereen die meer wil weten over wat voor gegevens er eigenlijk worden verzameld, en wat niet, over waar die data te vinden zijn, wat je ermee kunt en hoe het zit met privacy. De colleges worden gegeven in/rond/vanuit de bus, in de wijk.

Op 22 september, 6 oktober en 3 november 2016, steeds om 16.00 uur en om 19.30 uur.

Kaarten maken met Kinderen

Ontwerper Anab Jain van Superflux gaat aan de slag met kinderen uit de wijken. Kinderen ervaren een buurt heel anders dan volwassenen en beschikken over een heel ander soort informatie. Door wandelingen en workshops wordt deze informatie vastgelegd van waaruit een heel nieuwe kaart van de wijk ontstaat. Voor het project werkt de DATAstudio samen met een aantal basisscholen in de wijken. Het format kan daarna herhaald worden in andere buurten in Eindhoven.

Najaar 2016

Lees hier meer over de DATAstudio en de activiteiten.

De Staat van Eindhoven
Linda Vlassenrood

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Partnerprojecten en het dossier Onderzoek.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan een meerjarig cultuurprogramma voor de periode 2015-2017 over de veranderende verhouding tussen overheid en burger.