Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Ik weet dat ik op de feiten vooruitloop. De vraag is: hoe zou dit werken? Hoe zouden mensen in de praktijk meedoen en hun wensen kenbaar maken? Hoe kan zo’n project een gelijk speelveld creëren waar sprake is van herverdeling van macht en waar burgers, overheid en technologische bedrijven samenwerken? Wat is de meest geëigende functie van zo’n participatief slimme-stadproject en wie zou dat moeten uitvoeren, onder welke voorwaarden en op basis van welke criteria?

Daar wil ik zien achter te komen, en ik sta te popelen om de handen uit de mouwen te steken.

De Staat van Eindhoven
Linda Vlassenrood

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Partnerprojecten en het dossier Onderzoek.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan een meerjarig cultuurprogramma voor de periode 2015-2017 over de veranderende verhouding tussen overheid en burger.