Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Tijdens de Dutch Design Week wordt een klankbordgroep van zes baanbrekende wetenschappers, denkers en ontwerpers uit binnen- en buitenland geïnstalleerd. Tijdens een publiek forum zullen zij de ambities van Eindhoven kritisch tegen het licht houden en tevens actiepunten voor het meerjarige programma formuleren.

Deze radicale denkers worden ingezet om beleidsmakers, ontwerpers en het bedrijfsleven te confronteren en wakker te schudden. Eindhoven is daarbij nadrukkelijk hun onderzoeksterrein en ze committeren zich inhoudelijk voor langere tijd aan de stad. De klankbordgroep wordt inhoudelijk bijgestaan door twee burgers, Wim Venhuis en een nog te benoemen persoon, samen met twee beleidsmakers uit de gemeente Eindhoven: Vera Winthagen (strategisch design consultant) en Neeltje Somers (programmaleider smart city).


Dan Hill

Dan Hill  is Associate Director bij Arup, het mondiale ontwerp- en ingenieursbureau. Hij is hoofd van Arup Digital Studio, een nieuw multidisciplinair team dat opdrachtgevers ondersteunt bij het ontwerpen, bouwen en inzetten van transformatieve digitale technologie in steden, ruimtes, infrastructuren en organisaties. Dan Hill is ontwerper en stedenbouwkundige en heeft eerder in leidende posities vernieuwende, invloedrijke projecten en organisaties tot stand gebracht, uiteenlopend van de gebouwde omgeving (Arup, Future Cities Catapult) tot onderwijs  en onderzoek (Fabrica), overheid (Sitra) en  media (BBC iPlayer, Monocle), stuk voor stuk positieve transformaties met behulp van nieuwe digitale technologie en een holistische benadering van ontwerp. Hij heeft in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Finland en Italië gewoond en gewerkt.

Hij begon zijn loopbaan met een stadsvernieuwingsproject in Manchester en heeft vervolgens over de hele wereld gewerkt aan ‘city strategy’ en stadsontwikkelingsprojecten, zoals Barangaroo in Sydney, Masdar in Abu Dhabi, Low2No in Helsinki, de ‘smart city’ strategie van Melbourne en de ontwerpstrategie voor de staatsbibliotheek van Queensland, en nog vele andere. Hill is adjunct-hoogleraar in Design en Communicatie aan RMIT University (Melbourne) en in Architectuur aan de UTS (Sydney), en heeft daarnaast gedoceerd aan de Bartlett School of Architecture, de University of Sydney, de Politecnico in Milaan, Aalto University en vele andere opleidingen. Hij is adviseur van de online mastersopleiding in Design Futures van RMIT University. Publicaties van zijn hand zijn onder meer “Dark Matter & Trojan Horses: A Strategic Design Vocabulary” (Strelka Press, 2012), en talrijke stukken voor boeken, vakbladen, tijdschriften en websites. Vanaf 2001 produceert hij de baanbrekende en invloedrijke weblog City of Sound.

Anab Jain

Anab Jain is ontwerper, filmmaker en medeoprichter van Superflux, een veelgeprezen, visionair bureau voor innovatie in ontwerp en technologie. Ook is ze medeoprichter van IoTA, een burgerplatform voor innovatie en belangenbehartiging rond het internet der dingen. Anab Jain heeft met haar werk onderscheidingen gewonnen van Apple Computers Inc., UNESCO, ICSID en de Innovatieafdeling van de Britse overheid. Haar werk is tentoongesteld in onder meer het MoMA in New York, het Victoria and Albert Museum, de Science Gallery in Dublin en het Nationaal Museum van China. 

Ze is TED-fellow, RSA-fellow, heeft zitting in de raad van bestuur van Broadway en van Mztek en organiseert de bijeenkomsten in Londen van de Long Now Foundation. Jain heeft technologie- en designvernieuwingsprojecten geleid voor talrijke organisaties, waaronder de BBC, Sony, Samsung, Microsoft Research, Nokia, de regering van de Verenigde Arabische Emiraten en Anthemis. Ze geeft regelmatig lezingen over de impact die exponentiële verandering en opkomende technologieën hebben op mensen, de samenleving en de cultuur. Anab Jain, afkomstig uit India, is (cum laude) afgestudeerd aan het Royal College of Art.

Tsjalling Swierstra

Prof. Tsjalling Swierstra studeerde filosofie en politicologie. Na zijn promotie in de wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen werkte hij jaren als techniekfilosoof aan de Universiteit Twente, voordat hij in 2010 aangesteld werd als hoogleraar techniekfilosofie aan de Universiteit Maastricht. Hij is lid van de Maastrichtse onderzoeksgroep Wetenschap- en Technologiestudies; directeur van het Centrum voor de Ethiek en Politiek van Emergente Technologieën; lid van de Beraadsgroep Gezondheidszorg van de Gezondheidsraad; en lid van de programmacommissie van het langlopende NWO programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren. Swierstra publiceerde in tijdschriften en boeken over ethische en politieke kwesties betreffende nieuwe en opkomende technieken, waarbij zijn bijzondere aandacht uitgaat naar de manieren waarop techniek en moraal elkaar wederkerig beïnvloeden. Hij is momenteel leider van een driejarig onderzoeksproject naar de voorwaarden waaronder bedrijven, gemeenten en burgers bereid zijn samen te werken aan projecten rondom de ‘slimme stad’.

Evelien Tonkens

Evelien Tonkens (1961) is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht sinds mei 2014. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum, en van de Raad van Toezicht van Mondriaan GGZ. Tussen 2005 en 2014 was zij bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap bij de afdeling Sociologie van de Universiteit van Amsterdam, en tussen 2005 en 2012 was ze vaste wekelijkse columnist van de Volkskrant.
 
Tonkens studeerde politiek-sociaal-culturele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In 1999 promoveerde ze in de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Nijmegen op Het zelfontplooiingsregime, De actualiteit van Dennendal en de jaren zestig. Ze was onderzoeker en docent aan de universiteiten van Nijmegen en Groningen en diverse onderzoeksinstituten. Tussen 2002 en 2005 was ze woordvoerder Volksgezondheid, Welzijn en Emancipatie voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Ze schreef een groot aantal artikelen en boeken over veranderende idealen en praktijken van burgerschap en de publieke sector. Foto: studioaksento.nl
 

Chris Sigaloff

Chris Sigaloff is directeur van Kennisland. Haar expertise ligt op het terrein van maatschappelijke vernieuwing. Ze is met name gefascineerd door de wijze waarop sociale innovatie bijdraagt aan manieren om de maatschappelijke problemen slimmer aan te pakken. Niet door louter slimme ideeën achter een bureau te ontwikkelen, maar vooral door vernieuwers in de praktijk te ondersteunen. Ze ontwerpt slimme leeromgevingen waarbij betrokkenen zelf worden ondersteund om te vernieuwen, met het doel betere uitkomsten te creëren. Zo stond Sigaloff aan de wieg van Slimmernetwerk, een programma voor ondernemende professionals binnen de publieke sector, Onderwijs Pioniers, een programma voor pionierende leraren die denken dat het beter kan op school, Innovatie Impuls Onderwijs, waarbij scholen innovatieve experimenten opzetten en de Sociale Innovatie Safari, een intensief programma voor veranderaars die in korte tijd aan oplossingen voor taaie, maatschappelijke problemen werken. Rode draad bij al deze initiatieven is dat innoveren en leren niet zonder elkaar kunnen, dat de theorie de praktijk moet ondersteunen in plaats van andersom en dat blijven zoeken vaak meer oplevert dan het vinden van een oplossing. Naast haar rol als voorzitter bij Kennisland is Chris Sigaloff bestuurslid van de Kafkabrigade, toezichthouder van Stichting Kriterion en lid van het internationale netwerk SIX (Social Innovation Exchange). Foto: Giorgos Gripeos

Albert Jan Kruiter

Albert Jan Kruiter heeft zijn hart al meer dan 15 jaar verpand aan de publieke zaak. Als docent en onderzoeker spant hij zich in voor gemeenten, provincies, ministeries en uitvoeringsorganisaties. Hij heeft een scherp oog voor dogma's en taboes die de relatie tussen politieke waarden, beleidsdoelstellingen, instrumenten en effecten ontwrichten. Hij schuwt dan ook niet om heilige huisjes vanaf de werkvloer of vanachter de voordeur vakkundig te deconstrueren. Tegelijkertijd heeft hij een broertje dood aan “government bashing”. Loyaliteit en kritiek zijn voor hem intens verbonden. Als leerling van Alex de Tocqueville (1805-1859), waar hij in 2010 op promoveerde, weet hij dat zowel overheid als samenleving verantwoordelijk zijn voor publieke problemen en de oplossing daarvan. Albert Jan Kruiter was onderzoeker, moderator, vernieuwer en entrepreneur bij de NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) en de Universiteit Leiden; is lid van de Kafkabrigade en oprichter van Narangi. Hij werkte twee jaar in India aan Mild Despotisme, verbleef regelmatig in Budapest en woont vanaf mei 2012 in Den Haag. Hij schreef verschillende boeken en publiceert regelmatig in landelijke dagbladen en tijdschriften. Hij won de prestigieuze G.A. Van Poelje Prijs voor het beste proefschrift over het openbaar bestuur van Nederland en België. 

De Staat van Eindhoven
Linda Vlassenrood

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Partnerprojecten en het dossier Onderzoek.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan een meerjarig cultuurprogramma voor de periode 2015-2017 over de veranderende verhouding tussen overheid en burger.