Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Welke instrumenten hebben we nodig?  

De eerste paneldiscussie concentreerde zich op middelen om mensen te betrekken bij de ontwikkeling van de smart city. Gaming werd genoemd om een breder spectrum inwoners te bereiken of als faciliteit voor het besluitvormingsproces in te zetten. Verder werden ‘voordeur-gesprekken’ genoemd als manier om inwoners te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Uit de reacties blijkt dat een lokale en persoonlijke benadering belangrijk wordt gevonden. Als bottom-up smart city ‘best practice’ werd een dating site voor Nigerianen in de Bijlmer genoemd. Het project is door de wijk zelf geïnitieerd en gebouwd, en heeft een enorm succes. Eindhoven wordt geadviseerd een lerende organisatie te worden: “het is een win-win situatie als bedrijven echte interactie hebben met de inwoners, en de community de beste antwoorden krijgt voor de vragen die zij stellen.”

Hoe moeten we omgaan met verschillende belangen?    

Na de tweede paneldiscussie werd het publiek gevraagd om na te denken of en hoe we alle inzichten en belangen met elkaar kunnen verenigen. Grofweg werd die vraag op twee manieren beantwoord: door bureaucratie te verminderen, en door meer en breder overleg. De eerste groep omschreef het zo: “Om het verschil te kunnen maken moet de bureaucratie eenvoudiger worden gemaakt.” Anderen stellen dat de infrastructuur transparanter zou moeten worden zodat ieders belangen duidelijker zijn. Een suggestie om een meer flexibele ontwikkeling te stimuleren, was om regelgeving te testen en versienummers te geven, zoals bij software gebruikelijk is.
In de tweede groep werd gesteld dat we niet alle belangen moeten willen verenigen. Zij zagen de smart city niet als één homogeen stel oplossingen, maar als een arena. Er werd ook gesteld dat het bespreken van belangen in Eindhoven breder zou moeten worden aangepakt. Het gesprek zou niet alleen gevoerd moeten worden met de langdurige inwoners van de stad, maar ook met internationale bezoekers, buitenlandse studenten en expats.

De Staat van Eindhoven
Linda Vlassenrood

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Partnerprojecten en het dossier Onderzoek.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan een meerjarig cultuurprogramma voor de periode 2015-2017 over de veranderende verhouding tussen overheid en burger.