Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Nieuwe technologieën maken het mogelijk dat burgers een actieve rol krijgen in de ontwikkeling en het beheer van stedelijke infrastructuren voor bijvoorbeeld, energie, afval en mobiliteit. Zo kan een slimme stad in gemeenschappelijk beheer worden ontwikkeld. Maar wat zijn de haken en ogen? Wat kan er wel en niet met digitale platforms? En hoe kunnen stedelijke overheden zich opstellen?

Spreker

Dietmar Offenhuber is wereldwijd actief als onderzoeker op het gebied van civic technologies / accountability design for urban data / commoning the smart city. De relatie tussen de burgers en gemeente rondom infrastructuren kan anders vorm gegeven worden door het gebruik van platforms. De mogelijkheden hiervoor heeft Dietmar uitgebreid onderzocht en zijn inzichten deelt hij graag met ons.

Een stad zo slim als haar bewoners

Eindhoven wil een slimme samenleving worden. Een stad waar technologie helpt om bewoners bij elkaar te brengen, om hen invloed te geven op hun omgeving, of om bewoners en stadsbestuur samen te laten werken. Maar hoe realiseer je dat? Van welke voorbeelden kunnen we leren hoe het wél of juist níet moet?

In de bijeenkomstenreeks Een stad zo slim als haar bewoners staat steeds een ander aspect van die slimme samenleving centraal. De avond begint met een (internationale) spreker. Daarna gaan publiek en gasten in gesprek over wat dit verhaal voor Eindhoven (kan) betekenen. 

De reeks wordt georganiseerd door de DATAstudio Eindhoven, een initiatief van de gemeente Eindhoven en Het Nieuwe Instituut dat onderzoekt hoe de slimme stad een slimme samenleving kan worden.

 
De Staat van Eindhoven
Linda Vlassenrood

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Partnerprojecten en het dossier Onderzoek.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan een meerjarig cultuurprogramma voor de periode 2015-2017 over de veranderende verhouding tussen overheid en burger.