Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Er zijn heel wat woonwijken uit de vorige eeuw die niet meer voldoen aan de woonwensen in de huidige samenleving. Een huis ontworpen voor het traditionele gezin is bijvoorbeeld te klein voor een samengesteld gezin en wellicht te groot voor een eenoudergezin. En bejaardentehuizen bieden steeds vaker onderdak aan studenten in ruil voor vrijwilligerswerk. Hoe kunnen de technologieën van de smart city informatie opleveren over nieuwe woonwensen en de knelpunten die deze opleveren? Hoe kunnen ruimtelijk ontwerpers, de overheid en corporaties deze data interpreteren en vertalen naar de transformatie van een wijk? 

In deze bijeenkomst wordt ook gekeken hoe ambities uit de Woonvisie van de gemeente Eindhoven, zoals het verdichten van de bestaande stad en ruimte voor eigen initiatief van burgers, zich verhouden tot die van de smart city. Kunnen er op het gebied van wonen gemeenschappelijke doelen worden geformuleerd en waar liggen die dan?

Spreker

Dan Hill is Associate Director bij Arup, het mondiale ontwerp- en ingenieursbureau, en hoofd van Arup Digital Studio. Vanuit zijn achtergrond als ontwerper en stedenbouwkundige heeft hij over de hele wereld gewerkt aan stadsontwikkelingsprojecten. Hill is adjunct-hoogleraar in Design en Communicatie aan RMIT University (Melbourne) en in Architectuur aan de UTS (Sydney). Vanaf 2001 produceert hij de baanbrekende en invloedrijke weblog City of Sound.

Referenten zijn Mark van der Net (OSCity), Menno Moen (beleidsvisie wonen, gemeente Eindhoven) en anderen. Gespreksleider is Erna van Holland.

Over de DATAstudio Meet Up’s: ‘Een stad zo slim als haar bewoners’

Deze bijeenkomst maakt deel uit van de reeks DATAstudio Meet Up’s ‘Een stad zo slim als haar bewoners’. In deze serie bijeenkomsten verkennen verschillende culturele instellingen uit Eindhoven in samenwerking met de DATAstudio* hoe digitale technologie en de participatie van inwoners uit Eindhoven zich tot elkaar verhouden. 

Iedere Meet Up belicht het thema vanuit een andere invalshoek, om als reeks de volle breedte ervan te verkennen. Met de STRP Biënnale wordt deze bijeenkomst georganiseerd over de menselijke rol in het Internet-of-Things (30 september) en bij Architectuurcentrum Eindhoven gaat het over het digitaal in kaart brengen van patronen en knelpunten bij het wonen in de stad (12 december). In 2017 volgen er meer meet up's. 

Iedere bijeenkomst geven een of meerdere experts een lezing waarin zij het thema vanuit een internationaal perspectief bespreken. Daarna debatteren sprekers en publiek over een casus uit de Eindhovense praktijk.

*De DATAstudio is onderdeel van De Staat van Eindhoven, een project van Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven. In de DATAstudio verbinden we beschikbare data en technologische mogelijkheden met de realiteit van de straat en de behoeften van bewoners.

datum
12/12/2016
tijd
19:30 – 21:30
taal
Engels
 
locatie

Natlab (auditorium)
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven

toegang

gratis

De Staat van Eindhoven
Linda Vlassenrood

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Partnerprojecten en het dossier Onderzoek.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan een meerjarig cultuurprogramma voor de periode 2015-2017 over de veranderende verhouding tussen overheid en burger.