Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Studenten van de TU Eindhoven slaan de handen ineen met het team van De Staat van Eindhoven voor een seminar over hoe data zich verhouden tot de realiteit van de straat. In dit seminar, getiteld ‘The State of Eindhoven: Smartness, Society, Stories’, zoeken zeven studenten onder leiding van Assistant Professor Sukanya Krishnamurthy naar een antwoord op de vraag wat de behoeften van bewoners zijn en of smart city initiatieven en technologie hierin een oplossing kunnen bieden. Door middel van etnografische onderzoeksmethoden zoals interviews en mappings worden verhalen opgehaald en visualisaties ontwikkeld die het programma van de DataStudio binnen De Staat van Eindhoven van input voorzien. Het is een eerste stap in het traceren van de verhalen achter de punten op de kaart.

De masterstudenten van de studierichting Urbanism and Urban Architecture leren met dit seminar te identificeren hoe de smart city maatschappelijke problemen adresseert. Ook onderzoeken de studenten de verbinding tussen de virtuele en analoge wereld: hoe is die nu en hoe zou dat beter kunnen?

Het seminar start op 21 april en loopt t/m 23 juni. Het onderzoeksgebied bestaat uit de wijken Woenselse Heide en De Tempel. Met video’s en blogs doen de studenten gedurende het onderzoekstraject verslag van hun bevindingen. De resultaten verschijnen ook op deze site.

De Staat van Eindhoven
Linda Vlassenrood

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Partnerprojecten en het dossier Onderzoek.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan een meerjarig cultuurprogramma voor de periode 2015-2017 over de veranderende verhouding tussen overheid en burger.