Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het DATAstudio programma werd afgerond met een digitale publicatie waarin Dan Hill, Anab Jain, Sukanya Krishnamurthy, Klaas Kuitenbrouwer, Ekim Tan en Linda Vlassenrood (red.) het werk binnen de DATAstudio aan de hand van zeven artikelen in een bredere context plaatsen.

In het inleidend artikel staat de ontwikkeling van het programma van de DATAstudio centraal. Wat werkte wel en wat niet binnen de unieke samenwerking tussen een culturele instelling en een gemeente, maar ook binnen de context van een zeer abstract inhoudelijk vraagstuk? Welke middelen zijn uiteindelijk ontwikkeld en ingezet? Het artikel eindigt met zeven inhoudelijke aanbevelingen. In een tweede essay beschrijft Linda Vlassenrood het onderzoek naar de inhoud van het datapanorama in de tentoonstelling Embassy of Data. Het panorama toonde een niet eerder gevisualiseerd beeld van de smart city ambities in Eindhoven. Is die smart city inmiddels een gegeven of vooral nog steeds toekomstmuziek? Het stuk wordt besloten met een aantal observaties en twee urgente ontwerpopgaven: het bevorderen van datatransparantie in de openbare ruimte en het verbeteren van de leesbaarheid van data voor burgers. 

In zijn tekst naar aanleiding van de slotconferentie Een stad zo slim als haar bewoners op 24 oktober, gaat Klaas Kuitenbrouwer (Het Nieuwe Instituut) door op deze twee ontwerpopgaven die ook tijdens het symposium centraal stonden. Anab Jain (Superflux) beschrijft vervolgens gedetailleerd hoe het educatieve programma MapLab is ontstaan en hoe het zich heeft doorontwikkeld. In MapLab vragen we kinderen in de leeftijd 7-10 jaar om hun ervaringen met de omgeving van de school op een digitale kaart te plaatsen. Het programma is inmiddels een herhaalbare formule dat op meerdere basisscholen in Eindhoven en daarbuiten kan worden ingezet. Dan Hill (Arup Digital Studio) draagt bij met een artikel naar aanleiding van de workshop Cloud Atlas die we eind 2016 organiseerden om de woonwensen van bewoners te koppelen aan de transformatieopgave in het stadsdeel Woensel-Noord. De workshop heeft vooralsnog geen vervolg gekregen. Desalniettemin geeft de inhoud van het artikel de noodzaak aan van het vinden van een nieuwe vorm van stedenbouw in door technologie gedreven steden; zowel de overheid als de ontwerpende disciplines moeten tegenwicht bieden aan de niet inclusieve stadsvisies van commerciële platformbedrijven als Uber en Airbnb.

Ekim Tan (Play the City) schrijft over de ontwikkeling van Woenseltopia. Een serious game die speciaal voor de inwoners van Woenselse Heide en de Tempel is ontwikkeld, maar door iedereen gespeeld kan worden. Het spel brengt voor het eerst kwantitatieve en kwalitatieve data bij elkaar doordat deelnemers op basis van persoonlijke inzichten en beschikbare data hun buurt verbeteren. Sukanya Krishnamurthy (Technische Universiteit Eindhoven) heeft in de periode 2016-2017 met haar architectuurstudenten naar de stand van de slimme samenleving in Eindhoven gekeken. Haar artikel doet tenslotte verslag van het onderzoek naar de gemeenschapszin en rol van technologie in het leven van bewoners in voornamelijk Woensel-Noord.

De Staat van Eindhoven
Linda Vlassenrood

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Partnerprojecten en het dossier Onderzoek.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan een meerjarig cultuurprogramma voor de periode 2015-2017 over de veranderende verhouding tussen overheid en burger.