Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De Staat van Eindhoven draait om de vraag waarom, hoe en met wie de burger van Eindhoven gaat bijdragen aan de slimme stad? De ambitie is om het idee van de smart city te herijken vanuit de behoeften van de participatiesamenleving. 

Voor De Staat van Eindhoven is het belangrijk om na te gaan wat er in Eindhoven op beide terreinen al gebeurt. Er zijn tal van projecten gaande in de stad en er worden allerlei nieuwe onderzoeken en initiatieven opgezet, maar niemand heeft het overzicht. De participatiesamenleving en de smart city zijn bovendien twee veelgebruikte termen, maar voor velen is het onduidelijk wat dat precies moet inhouden. Kortom, welke activiteiten vallen onder de participatiesamenleving en welke onder de smart city? Waar spelen ze zich af? Wie zijn de initiatiefnemers? Welke partijen investeren erin en met hoeveel geld? 

Het in kaart brengen van Eindhoven heeft tot doel concrete antwoorden op dit soort vragen te bieden om vervolgens verbanden te kunnen leggen. Dit ondersteunt de discussie binnen De Staat van Eindhoven, maar ook daarbuiten. Nog niet eerder is dit soort informatie over de stad Eindhoven op één punt verzameld en afgebeeld. De mapping bestaat uit een groeiend aantal lagen van informatie die in verschillende clusters wordt aangeboden. Bij deze eerste publicatie staat het in kaart brengen van de verzorgingsstaat en de participatiesamenleving centraal. 

Belangrijk om op te merken is dat deze mapping een doorlopend proces is, waarin we steeds meer relevante dataverzamelingen willen afbeelden. Heeft u ideeën voor soorten informatie die in deze kaarten niet mag ontbreken? Weet u ook waar dergelijke informatie te vinden of op te vragen is? Stuur in dat geval een mail naar info@oscity.nl

Verder streven we uiteraard naar een zo groot mogelijke nauwkeurigheid, maar we weten dat geen enkele dataset ooit volledig compleet is. Mist u informatie in een bepaalde informatielaag? Laat het weten via een mail aan info@oscity.nl. Met uw inbreng kunnen we deze mapping voortdurend completer en nauwkeuriger maken.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Gebruik

De informatie op de kaart is georganiseerd in een groot aantal lagen. Links boven op de kaart staat een rijtje korte introducties. Elke introductie gaat over één bepaalde selectie van lagen op de kaart. Die selecties brengen telkens één aspect van de staat van Eindhoven in beeld. 

Elk afgebeeld symbooltje op de kaart kan worden aangeklikt en geeft dan, afhankelijk van tot welke laag het symbooltje behoort, de naam of het adres van een organisaties, beschikbare dienst of initiatief.

Klik op ‘Toon Legenda’ om te zien welke informatielagen er nog meer in deze kaart aangeboden worden.  

Elke laag kan apart aan of uit worden gezet door in het vierkantje te klikken. Door telkens combinaties van lagen aan te klikken zijn verschillende patronen in beeld te krijgen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat in wijken met een relatief hoge werkloosheid juist weinig huizen op Airbnb verhuurd worden. 

Achter de naam van elke laag staat een i, voor informatie. Als u daar op klikt krijgt u een korte uitleg over welke informatie in de desbetreffende laag is afgebeeld. 

Met de plus en min in de linkerbenedenhoek kunt u de kaart inzoomen tot op het niveau van het individuele adres.

De Staat van Eindhoven
Linda Vlassenrood

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Partnerprojecten en het dossier Onderzoek.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan een meerjarig cultuurprogramma voor de periode 2015-2017 over de veranderende verhouding tussen overheid en burger.