Please, accept cookies in order to load the content.

Welke instrumenten hebben we nodig?  

De eerste paneldiscussie concentreerde zich op middelen om mensen te betrekken bij de ontwikkeling van de smart city. Gaming werd genoemd om een breder spectrum inwoners te bereiken of als faciliteit voor het besluitvormingsproces in te zetten. Verder werden ‘voordeur-gesprekken’ genoemd als manier om inwoners te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Uit de reacties blijkt dat een lokale en persoonlijke benadering belangrijk wordt gevonden. Als bottom-up smart city ‘best practice’ werd een dating site voor Nigerianen in de Bijlmer genoemd. Het project is door de wijk zelf geïnitieerd en gebouwd, en heeft een enorm succes. Eindhoven wordt geadviseerd een lerende organisatie te worden: “het is een win-win situatie als bedrijven echte interactie hebben met de inwoners, en de community de beste antwoorden krijgt voor de vragen die zij stellen.”

Hoe moeten we omgaan met verschillende belangen?    

Na de tweede paneldiscussie werd het publiek gevraagd om na te denken of en hoe we alle inzichten en belangen met elkaar kunnen verenigen. Grofweg werd die vraag op twee manieren beantwoord: door bureaucratie te verminderen, en door meer en breder overleg. De eerste groep omschreef het zo: “Om het verschil te kunnen maken moet de bureaucratie eenvoudiger worden gemaakt.” Anderen stellen dat de infrastructuur transparanter zou moeten worden zodat ieders belangen duidelijker zijn. Een suggestie om een meer flexibele ontwikkeling te stimuleren, was om regelgeving te testen en versienummers te geven, zoals bij software gebruikelijk is.
In de tweede groep werd gesteld dat we niet alle belangen moeten willen verenigen. Zij zagen de smart city niet als één homogeen stel oplossingen, maar als een arena. Er werd ook gesteld dat het bespreken van belangen in Eindhoven breder zou moeten worden aangepakt. Het gesprek zou niet alleen gevoerd moeten worden met de langdurige inwoners van de stad, maar ook met internationale bezoekers, buitenlandse studenten en expats.

The State of Eindhoven
Linda Vlassenrood

This project is part of the programme track Partner projects and the folder Research.

The multiyear cultural programme The State of Eindhoven)looks at the changing relationship between government and citizens and, specifically, Eindhoven’s twofold ambition of being a “smart city” in a participatory society.