Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Albert Jan Kruiter, lid van de klankbordgroep van De Staat van Eindhoven, publiek ondernemer en oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden, over 'datawoestijnen'.

Data om plannen te insprireren en te onderbouwen

De veronderstelling is dat burgers zich actiever voor hun wijk zullen inzetten als ze meer data en informatie over hun wijk hebben. Omdat het ze aanzet op een andere manier te denken over hun wijk. Maar ook omdat ze plannen die ze al hebben beter kunnen onderbouwen. Daarnaast veronderstel ik dat het delen van data over het sociale domein kan leiden tot grotere sociale inclusie. Vooral omdat veel groepen die buiten de boot onzichtbaar zijn door datawoestijnen en verkokerde informatie. In andere woorden, we zien ze niet vanuit de systeemwereld. Hoeveel kinderen worden bij hun ouders weggehaald omdat die ouders geen dak boven hun hoofd hebben? Hoeveel wanbetalers bij de zorgverzekeraar zijn er, die ook psychische zorg consumeren? Hoeveel eenzame ouderen zijn er in de wijk? Hoeveel mensen zouden graag boodschappen doen voor mensen, die dat niet kunnen? Hoeveel mensen komen regelmatig bij de voedselbank en doen ook vrijwilligerswerk? Hoeveel mensen kunnen taalles geven? Allemaal vragen waarvan de antwoorden kunnen leiden tot plannen die de sociale inclusie in de wijk bevorderen.

Natuurlijk is daar veel meer voor nodig dan het ontsluiten van data. Plannen moeten financieel kloppen en duurzaam zijn. Maar een smart city heeft de kans om in ieder geval aan het ontsluiten van die data bij te dragen. Momenteel bestaat daar een blinde vlek. Daar liggen dus de grootste kansen. Er bestaat een aantal manieren om daarmee aan de slag te gaan:

-       We organiseren een “ken u wijk” sessie waarin we met bewoners vragen stellen over de wijk die we met data proberen te beantwoorden. Als dat niet lukt formuleren we dat als datawoestijn.

-       Met bewoners ontwikkelen we plannen voor de wijk die ze zelf willen en kunnen uitvoeren. We proberen die plannen met data te onderbouwen.

-       We onderzoeken met bewoners of ze zelf datawoestijnen kunnen invullen.

-       We combineren het bovenstaande.

De smart city biedt vele kansen. Kansen op innovatie en creativiteit. De smart city kan echter ook een driver achter de transformatie in het sociale domein worden. Door data  voor bewoners in wijken te ontsluiten. En door sociale exclusie zichtbaar te maken, zodat we plannen kunnen ontwikkelen voor sociale inclusie. In de driehoek bewoners – plannen – data wil ik me graag ophouden tijdens mijn bijdrage aan De Staat van Eindhoven.

De Staat van Eindhoven
Linda Vlassenrood

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Partnerprojecten en het dossier Onderzoek.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan een meerjarig cultuurprogramma voor de periode 2015-2017 over de veranderende verhouding tussen overheid en burger.