Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

E52: Hoe meet je eenzaamheid in een wijk? En wil je dat eigenlijk wel weten?

Op 27 oktober 2016 tijdens de Dutch Design Week vond DATAwoestijnen plaats, een ontwerpsessie over verborgen onderwerpen op de digitale kaart. Renske Mehra van e52 was aanwezig en schreef dit verslag van de bijeenkomst. 

DATAstudio Junior: MapLab

Hoe ziet de wijk eruit door de ogen van kinderen? Ontwerper Anab Jain (Superflux) gaat vanaf 3 november aan de slag met kinderen van een Eindhovense basisschool. 

E52: Data voor Dummies in een verzorgingshuis

Nieuwsblog e52 was aanwezig bij de lezing DATA voor Dummies van techniekfilosoof Tsjalling Swierstra op 20 september, waarin hij een laagdrempelige uitleg geeft over digitale gegevens en hun impact. Lees het complete verslag op de website van e52.

Op een slimme manier slim zijn

Slimme technologie introduceren op buurtniveau lijkt een beetje op het aangaan van een huwelijk: je moet er van tevoren goed over nadenken, want je gaat de relatie aan voor langere tijd. Aldus Tsjalling Swierstra, hoogleraar Techniekfilosofie (Universiteit Maastricht), die in dit essay enkele problemen omschrijft om rekening mee te houden bij het ontwerpen van nieuwe ‘socio-technische systemen’.

Analyse: Eindhovense datacode verdient navolging, maar is het genoeg?

Zoals meer gemeenten is ook Eindhoven druk bezig om een visie op datagebruik te ontwikkelen. Klaas Kuitenbrouwer van Het Nieuwe Instituut analyseert in dit artikel het data-beleid van de stad. Daarvoor werpt hij ook een blik op de aard, de geschiedenis en de ontwikkeling van datagebruik.

Resultaten seminar TU Eindhoven / De Staat van Eindhoven

De resultaten van een seminar aan de TU Eindhoven over hoe data zich verhouden tot de realiteit van de straat zijn online verzameld. Het seminar is georganiseerd in samenwerking met het team van De Staat van Eindhoven. 

 

E52: 'DATAstudio in Woensel: het buurtverhaal achter de cijfers'

De DATAstudio is van start en de eerste stap is het ophalen van verhalen van bewoners. Het Eindhovense nieuwsblog e52 schreef een artikel daarover. 

E52: 'Smart city zoekt slimme burger'

Het Eindhovense nieuwsblog e52 doet in een artikel verslag van de Thingscon Salon #4 op 8 juli in Eindhoven, met o.a. een presentatie van de DATAstudio. 

Videoverslag Tegenlicht thema-avond Slimme Steden

Het videoverslag van de Tegenlicht thema-avond in de Bibliotheek Eindhoven, met Linda Vlassenrood als een van de sprekers, is online terug te zien. 

Essay Evelien Tonkens

De combinatie van slimme technologie en participatie klinkt veelbelovend, maar de realiteit is weerbarstiger. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector en lid van de klankbordgroep voor De Staat van Eindhoven, legt in dit essay uit waarom. 

Essay Anab Jain

Ontwerper en future-caster Anab Jain van Superflux kijkt in dit essay naar de voorwaarden waaronder participatieve ontwerpmethoden kunnen helpen om in Eindhoven een alternatieve, sociale versie van een smart city te laten ontstaan. 

Nieuwe samenwerking TU Eindhoven

Studenten van de TU Eindhoven werken tot eind juni samen met het team van De Staat van Eindhoven voor een seminar over hoe data zich verhouden tot de realiteit van de straat. 

Artikel over de DataStudio in de Eindhovense wijk Woensel-Noord

E52 publiceert een artikel over hoe de DataStudio in de Eindhovense wijk Woensel-Noord te werk gaat.

E52 mediapartner De Staat van Eindhoven

E52 is sinds begin april mediapartner van het programma De Staat van Eindhoven.

Artikel: Datawoestijnen

"De veronderstelling is dat burgers zich actiever voor hun wijk zullen inzetten als ze meer data en informatie over hun wijk hebben".

Albert Jan Kruiter, lid van de klankbordgroep van De Staat van Eindhoven, publiek ondernemer en oprichter van het instituut voor Publieke Waarden, over 'datawoestijnen'.

Update: Aanvullingen in het archief

In het archief meer informatie over o.a. de antwoorden van het pubiek en videoverslagen.

Verschillende smaken van de slimme stad

Elke smaak van de slimme stad is een antwoord op een eigen vraagstuk, en draait om zijn eigen soort van toegepaste slimheid. 

Update: Mapping

Het in kaart brengen van Eindhoven heeft tot doel concrete antwoorden op dit soort vragen te bieden om vervolgens verbanden te kunnen leggen. Dit ondersteunt de discussie binnen De Staat van Eindhoven, maar ook daarbuiten. Nog niet eerder is dit soort informatie over de stad Eindhoven op één punt verzameld en afgebeeld. 

Update: Publiek forum

De eerste stap wordt gezet tijdens de Dutch Design Week 2015, een Slimme Raad van zes leden uit binnen- en buitenland wordt dan geïnstalleerd. Zij zullen in een publiek forum de ambities van Eindhoven tegen het licht houden en tevens actiepunten formuleren. 

De Staat van Eindhoven
Linda Vlassenrood

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Partnerprojecten en het dossier Onderzoek.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan een meerjarig cultuurprogramma voor de periode 2015-2017 over de veranderende verhouding tussen overheid en burger.