Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De slimme samenleving zet data in voor het algemeen belang. Maar hoe komen we verantwoord tot deze samenleving? Data wordt verzameld door bedrijven, overheidsdiensten en burgers om verschillende, vaak legitieme en soms minder legitieme, redenen. Hoe kan in een stad een ethisch ecosysteem rondom data tot ontwikkeling komen?

Dr. Linnet Taylor is onderzoeker op het gebied van big data, burgerrechten en democratie aan de Universiteit Tilburg. Ze spreekt tijdens deze lezing over wat er nodig is om data voor het publieke belang te kunnen inzetten. Welke partijen zouden wat voor rollen moeten innemen in een ethisch data ecosysteem? En hoe komen we daar?

Een stad zo slim als haar bewoners

Eindhoven wil een slimme samenleving worden. Een stad waar technologie helpt om bewoners bij elkaar te brengen, om hen invloed te geven op hun omgeving, of om bewoners en stadsbestuur samen te laten werken. Maar hoe realiseer je dat? Van welke voorbeelden kunnen we leren hoe het wél of juist níet moet?

In de bijeenkomstenreeks Een stad zo slim als haar bewoners staat steeds een ander aspect van die slimme samenleving centraal. De avond begint met een (internationale) spreker. Daarna gaan publiek en gasten in gesprek over wat dit verhaal voor Eindhoven (kan) betekenen. 

De reeks wordt georganiseerd door de DATAstudio Eindhoven, een initiatief van de gemeente Eindhoven en Het Nieuwe Instituut dat onderzoekt hoe de slimme stad een slimme samenleving kan worden.

 

De Staat van Eindhoven
Linda Vlassenrood

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Partnerprojecten en het dossier Onderzoek.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan een meerjarig cultuurprogramma voor de periode 2015-2017 over de veranderende verhouding tussen overheid en burger.