Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Anab Jain – ontwerper, medeoprichter van Superflux en lid van de klankbordgroep van De Staat van Eindhoven – bespreekt tijdens een lezing voor de IABR hoe technologie in de gebouwde omgeving steden sociaal inclusiever kan maken. 

In de Next Economy worden we geconfronteerd met nieuwe, ontwrichtende ‘smart’ technologieën die niet vanzelfsprekend de best denkbare stedelijke werkelijkheid opleveren. De technologie ontwikkelt zich razendsnel, vooralsnog vaak vanuit een ‘extractief’ economisch model: er wordt geld aan de stad verdiend, niet door en voor de stad.
Het is tijd dat ontwerpers smart urban technology naar een hoger plan tillen: hoe kun je technologieën inzetten om sociaal inclusieve, ecologisch verantwoorde stedelijke economieën te ontwikkelen? Wat zijn technologisch slimme toepassingen en innovaties die wel toegevoegde waarde behouden voor het stedelijke milieu waaruit ze zijn voortgekomen?

Anab Jain toont hoe smart technologieën (en de bedrijven die ze produceren) onze gebouwde omgeving vormen. Ze bespreekt hoe stedelijk ontwerp en architectuur bij kunnen dragen aan een nieuwe verbeelding van de rol die technologie kan spelen om onze steden sociaal inclusiever en duurzamer te maken.Respondent is Willem Schinkel, professor in de Sociale Theorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bijwonen van de lezing is gratis op vertoon van een geldig toegangsbewijs voor de tentoonstelling, vooraf aanmelden is sterk aanbevolen. De voertaal van de lezing is Engels.

Klik hier voor meer info over de lezing en over andere activiteiten van de IABR 2016.

In een essay voor De Staat van Eindhoven licht Anab Jain toe hoe participatieve ontwerpmethoden kunnen helpen om in Eindhoven een alternatieve, sociale versie van een smart city te laten ontstaan. 

De Staat van Eindhoven
Linda Vlassenrood

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Partnerprojecten en het dossier Onderzoek.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan een meerjarig cultuurprogramma voor de periode 2015-2017 over de veranderende verhouding tussen overheid en burger.