Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Hoe verhield de ambitie om een slimme stad te zijn zich met de realiteit van de participerende burger?

Lees het uitgebreide verslag.

Hoe verhield de ambitie van Eindhoven om een slimme stad te zijn zich met de realiteit van de participerende burger? Deze vraag en de conflicten die zich rond dit vraagstuk voor kunnen doen stonden centraal tijdens De Staat van Eindhoven, een publiek forum over het vormgeven van de slimme stad in een participatiemaatschappij. In deze bijeenkomst tijdens de Dutch Design Week werd samen met het publiek verkend waar deze twee ontwikkelingen elkaar in Eindhoven al dan niet ontmoeten.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan een meerjarig cultuurprogramma over de veranderende verhouding tussen overheid en burger, en in het bijzonder over de tweeledige ambitie van Eindhoven om een ‘smart city’ in een participatiesamenleving te zijn. Een stad waar de overheid niet meer alles bedenkt en regelt, maar verantwoordelijkheden deelt met inwoners en bedrijven. Het verhaal van de smart city staat echter nog in de kinderschoenen. Hoe kunnen inwoners of bedrijven zich bij de slimme stad aansluiten, of eraan bijdragen? En waarom zouden ze dat doen?

Op 23 oktober 2015 werd een Slimme Raad van zes baanbrekende wetenschappers, denkers en ontwerpers uit binnen- en buitenland geïnstalleerd. Zij hielden tijdens dit publieke forum de ambities van Eindhoven kritisch tegen het licht en formuleerden samen met het publiek actiepunten voor het programma. Dit waren de eerste concrete stappen van de meerjarige samenwerking, waarbij het programma breed in Eindhoven wordt vormgegeven - met burgers, ondernemers, instituten en andere partijen - rondom het centrale thema. 

De Slimme Raadsleden zijn:

  • ontwerper en urbanist Dan Hill (ontwerper, urbanist en associate director bij ontwerp- en ingenieursbureau Arup in London)
  • ontwerper Anab Jain (oprichter van het Engels-Indiase ontwerp- en innovatiebureau Superflux)
  • techniekfilosoof Tsjalling Swierstra (Universiteit Maastricht)
  • publiek ondernemer Albert Jan Kruiter (mede-oprichter Instituut voor Publieke Waarden)
  • hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector Evelien Tonkens (Universiteit voor Humanistiek in Utrecht)
  • Chris Sigaloff (directeur Kennisland)

Acteursgroep Wunderbaum bracht in een performance de participatiemaatschappij wel heel dichtbij en legt zo op confronterende wijze de vinger op de zere plek. Open Source City presenteerde bovendien de eerste resultaten van haar dataonderzoek naar het huidige Eindhoven, waarbij bestaande initiatieven van beleidsmakers en bewoners ten aanzien van de participatiesamenleving en de smart city in kaart zijn gebracht. Zo werd duidelijk waar de stad zich nu bevindt en waar het heen kan gaan: de Staat van Eindhoven.

datum
23/10/2015
tijd
10:00 – 14:00
taal
Engels
 
locatie

Auditorium
Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10
5611 NH Eindhoven

 
De Staat van Eindhoven
Linda Vlassenrood

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Partnerprojecten en het dossier Onderzoek.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan een meerjarig cultuurprogramma voor de periode 2015-2017 over de veranderende verhouding tussen overheid en burger.