Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

In het archief is nu te vinden het complete videoverslag van de interventie van Matijs Jansen van Wunderbaum, de lezingen, en de paneldiscussies die plaatsvonden op 23 oktober in De Staat van Eindhoven. Ook is te vinden een samenvatting van de antwoorden die het publiek inbracht op de vragen die bij  De Staat van Eindhoven werden gesteld.

De Staat van Eindhoven
Linda Vlassenrood

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Partnerprojecten en het dossier Onderzoek.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan een meerjarig cultuurprogramma voor de periode 2015-2017 over de veranderende verhouding tussen overheid en burger.